I.3. Spirální dynamika (SD)

Velkým posunem pro mě bylo studium spirální dynamiky. Shrňme stručně, o co se ve SD jedná:

Na kurzech SD jsem se poprvé dozvěděla, jak je pro mne jako terapeuta důležité vnímat také svoje tělo a své pocity. Doposud jsem byla přesvědčená, že moje pocity nejsou důležité. Hlavní pro mne bylo pomoci tomu, kdo ke mně přišel.

Učili jsme se pracovat se svým tělem nejen proto, abychom cvičení ukázali lidem, ale a také proto, abychom se svým tělem pracovali co nejefektivněji. Začala jsem si uvědomovat, že měním své naučené vzorce stereotypních pohybů a vzorce svého vnímání. Jak se začínalo přetvářet mé tělo, stále víc byla ovlivňovaná i moje psychika. Poprvé jsem si uvědomila, jak důležité je vnímání celého člověka (holistický přístup) i s jeho emocemi, s tím, co prožívá, co cítí. Pochopila jsem, že stejně důležité jako je fyzické tělo, je také psychika. Pomalu se mi začal skládat „obraz z malých kostiček puzzlí“. Přesto stále velká část obrazu chyběla a já si s tím nevěděla rady. Často jsem při své práci cítila různé pohyby v tkáních, tahy, teplo i světelné výboje. Nedávalo mi to smysl a kladla jsem si otázku, co to je, co cítím.

Vaše aktuální pozice
Úvod » Diplomová práce » I. Moje cesta ke kraniosakrální biodynamice  » I.3. Spirální dynamika (SD)
Hledání
Kontakty
Ivana Hlouchová
40813371
Mobil+420 603 827 044

Adresa provozovny

Jivina 88
267 62  KOMÁROV