I.4. Kraniosakrální terapie

Stále více ve mně rostla zvědavost a zároveň zvídavost přijít fenoménu, který cítím, na kloub. Hledala jsem možnost dalších kurzů, abych se o tom dověděla něco nového. Otvíral se kurz kraniosakrální terapie zaštítěný Upledger institutem, a tak jsem se do něj přihlásila.

S principy kraniosakrální terapie se pracuje i v kraniosakrální biodynamice. Rozdíl je v tom, že zatímco kraniosakrální terapie je více zaměřena strukturálně a biomechanicky, kraniosakrální biodynamika zaměřuje svoji pozornost na zdraví – na vrozený plán léčení a jeho podporu. Z toho důvodu považuji za nezbytné v následujících odstavcích popsat a vysvětlit pojmy, s nimiž kraniosakrální terapie pracuje. Není možné v této práci obsáhnout anatomickou strukturu celého kraniosakrálního systému a ani popsat jednotlivé hmaty pro palpační poslech a terapii. Vyzdvihla jsem některé důležité aspekty a nastínila jejich vzájemné souvislosti pro alespoň částečné pochopení problematiky.

Vaše aktuální pozice
Úvod » Diplomová práce » I. Moje cesta ke kraniosakrální biodynamice  » I.4. Kraniosakrální terapie
Hledání
Kontakty
Ivana Hlouchová
40813371
Mobil+420 603 827 044

Adresa provozovny

Jivina 88
267 62  KOMÁROV