I.4.5. Klidový bod

Velice prospěšná je práce s klidovým bodem. Dá se používat na začátku i na konci ošetření. Technika klidového bodu úzce souvisí s podporou imunitního systému a harmonizačně působí na nervový a hormonální systém.

Tato technika slouží k uvedení kraniosakrálního rytmu pomalu, ale plynule do klidového stavu – klidového bodu. Kraniosakrální systém má možnost prožít „odpočinek“. Systém se zotavuje a regeneruje. Čerpá sílu pro další vlnu pohybu, kterou může vykonat snadněji. Můžeme to přirovnat ke krátkému odpolednímu spánku. Oproti tomu stimulace kraniosakrálního rytmu je pro systém celého těla jako procházka v lese. Technika kraniosakrálního klidu se může provádět, kdekoliv na těle. Důležité je naladit svoji percepci na kraniosakrální rytmus a vnímat jeho amplitudu, která se rozšiřuje od středové linie a zase zpět.

Jak se provádí klidový bod? Při flexční (rozšiřující) amplitudě se přestane sledovat její pohyb a rukou se lehce vytvoří jemný protitlak. Při extenční (zužující) amplitudě se nechá vlna pohybu proběhnout, jenom ji sledujeme, než se zase obrátí k pohybu ven. Toto se opakuje tak dlouho, dokud se kraniosakrální rytmus na chvíli nezastaví. To kraniosakrální terapie nazývá klidový bod. Pokud je systém v pořádku, nástup nové vlny přichází asi za pět sekund. Pokud je tam nějaký problém, může trvat i několik minut, než se amplituda obnoví. Zde je nutné trpělivě vytrvat do obnovení kraniosakrálního rytmu.

Vaše aktuální pozice
Úvod » Diplomová práce » I. Moje cesta ke kraniosakrální biodynamice  » I.4. Kraniosakrální terapie  » I.4.5. Klidový bod
Hledání
Kontakty
Ivana Hlouchová
40813371
Mobil+420 603 827 044

Adresa provozovny

Jivina 88
267 62  KOMÁROV