I.4.6. Moje zkušenosti s kraniosakrální terapií

Poznání pohybu lebečních kostí, pohybu membrán a kraniosakrálního rytmu byl pro mě dobrodružnou cestou, na které jsem poznávala, jak se pohyb mění podle toho, kde je nějaké postižení nebo problém. Bylo úžasné vnímat, jak veškeré tahy jdou do jednoho místa, které je zhuštěné. Mohla jsem se tak učit diagnostice a hledat příčinu pacientova problému. Při práci s klienty jsem měla možnost pozorovat, jak se uvolňují bloky, zlepšuje se kraniosakrální rytmus a jaký užitek má klidový bod pro zlepšení zdravotního stavu.

Čím více jsem pracovala kraniosakrální terapii, tím více jsem pozorovala, že kraniosakrální systém úzce souvisí a vzájemně ovlivňuje všechny systémy v těle, a to například: pohybový systém, cévní, lymfatický, hormonální, metabolický, kardiovaskulární ap.

I.4.6.1 Kraniosakrální terapie a úrazy

Zjistila jsem, že tato terapie má velký význam pro léčbu úrazů a že podporuje hojení. Čím dříve jsem úraz ošetřila, tím rychleji se léčil a klienti velice rychle pociťovali úlevu od bolesti. U mnoha zlomenin jsem měla výsledky z rentgenu, potvrzující, že zlomenina se velmi rychle hojila.

Příklad: Léčba zlomeniny kraniosakrální terapií

Mým nejmarkantnějším příkladem léčby zlomeniny byl šestnáctiletý mladík M., který po nehodě na motorce ležel na oddělení intenzivní péče v motolské nemocnici. Mimo jiné měl také rozdrcenou pánev. Rodiče u primáře domluvili, že jsem s ním mohla pracovat kraniosakrální terapií. Dnes, na základě zkušeností z kraniosakrální biodynamiky, si myslím, že jsem se při ošetření dotýkala i tekutinového těla. Tenkrát jsem ho neznala a spojovala ho s kraniosakrálnímu rytmem.

Stalo se to koncem června. Lékaři říkali, že pokud se koncem srpna postaví M. na nohy, bude to skoro zázrak. V polovině července byl M. na kontrolním rentgenu, zda pánev srůstá. Pro lékaře bylo velké překvapení, když zjistili, že pánev byla srostlá a pro M. nebolestivá. Vyjádřili se, že nechápou, jak se tak velké zranění pánve mohlo tak rychle zahojit.

Jsem přesvědčena, že pokud se ošetří kraniosakrální terapií a kraniosakrální biodynamikou zlomenina ještě dřív, než se zapouzdří lomy zraněné kosti, tak se zahojí okamžitě. Měla jsem možnost ošetřovat kraniosakrální terapií několik čerstvých úrazů, o kterých jsem si myslela, že může jít o zlomeninu. Při následném rentgenovém vyšetření lékaři zlomeninu nediagnostikovali. Ráda bych v budoucnu provedla výzkum, při kterém bych nechala provést rentgen před ošetřením a po ošetření čerstvé zlomeniny, abych mohla svoji teorii potvrdit nebo vyvrátit objektivními důkazy.

I.4.6.2 Kraniosakrální terapie řeší příčiny, ne jen důsledky nemocí

Mám dlouholeté zkušenosti s kraniosakrální terapií a jejím podílem na procesu podpory zdraví, uvolnění bloků a adhezí. Výcvik v kraniosakrální terapii mi ukázal na novou podobu práce s klienty. Začala jsem víc vnímat, že je nutné dostat se k příčině zdravotních problémů a ne jen řešit důsledky.

Při každodenní práci se svými klienty, kteří za mnou přicházeli s očekáváním co nejrychlejší pomoci, byla kraniosakrální terapie velkou pomocí. Jak jsem se již zmiňovala, při jednom ošetření jsem používala kombinaci více technik. Kraniosakrální terapie se postupně stala neodmyslitelnou součástí mojí práce. Při bolestech páteře a kloubů jsem stále více poznávala, jak jednotlivé části těla jsou vzájemně propojeny a pacient často pociťuje bolest jinde, než kde je skutečný problém.

I.4.6.3 Souvislost pohybového systému s orgány

Naučila jsem se vnímat různé souvislosti s orgány. Zjistila jsem, že všechny orgány kolem bránice ovlivňují oblast ramen a krční páteře. Ledviny souvisejí se záněty šlach na rukou a jejich úponů, zvláště při onemocnění tenisového lokte. A tak bych mohla pokračovat ve výčtu příkladů, jak se vzájemně ovlivňují všechny systémy a jak je třeba hledat příčinu bolesti často jinde, než kde klient pociťuje problém.

I.4.6.4 Zpětná vazba od pacientů

Naučila jsem se vyhodnotit, jak se změnil stav klienta od minulé návštěvy a kde mám nyní pokračovat. Bylo pro mě velice zajímavé, když jsem dostávala zpětnou vazbu, že místo, kde pracuji, se dotýká něčeho, co pacient prožil.

Příklad:

Mezi jednotlivými ošetřeními pacient utrpěl úraz, spadl apod. Při vyšetření jsem našla místo úrazu a věděla, že se něco stalo, aniž by mi o tom řekl. Nebo pacienti přicházeli s nějakou bolestí a já jsem mohla vnímat, kde cítí bolest a hledat příčinu.

I.4.6.5 Kraniosakrální terapie řeší traumata z dětství

Naše tělo a často i vzorce chování ovlivňují zážitky s raného dětství, často jsou to poporodní zážitky. Kraniosakrální terapie je umí rozpoznat a dát tělu prostor pro jejich seberegulaci.

Příklad:

Jedna pacientka přišla s bolestmi na hrudníku a s astmatem. Vyšetřila jsem ji. Sice jsem našla blokádu v hrudní páteři, ale primární místo, ke kterému se orientovaly tahy a napětí v tkáních a fasciích, byla kolena, zvláště pravé koleno. Zeptala jsem se, zda má nějaké potíže s koleny. Paní žádné bolesti kolen necítila. Přesto jsme se dohodly na tom, že začnu pracovat na kolenou. Po několika minutách paní začala plakat a vyprávěla mi, jak jako malá holčička musela klečet na hrachu. Hodně ji bolela kolena a zvlášť pravé koleno. Po ošetření, aniž bych jí sáhla na hrudní páteř, cítila velkou úlevu, jako by jí spadl kámen ze srdce. Takových příkladů bych mohla uvést celou řadu.

I.4.6.6 Kraniosakrální terapie a diagnostika

Některé z technik diagnostiky:

Kraniosakrální rytmus CRI (6-12/min)

Poslech CRI je velmi důležitý pro diagnostiku. Reaguje na problém, patologii, nemoc. Je úzce spojený s imunitním systémem. Jeho změny v rytmech, velikosti vlny pohybu ukazuje na adhezi, blok, nemoc.

Ukazuje na to, že systém těla je něčím příliš zahlcen a nemá dost svých vnitřních sil se regenerovat. Většinou jsou to stavy po virových onemocněních (borelie, mononukleóza apod.), po těžkých úrazech, psychická traumata, také traumata a úrazy z dětství apod.

Většinou se jedná o akutní stav, něco, co se právě nyní děje v těle: úraz, nemoc apod.

Amplituda může mít jinou délku vlny pohybu na jedné straně oproti druhé. (Pohyb se rozšiřuje na obě strany od páteře a zase zpět.)

Ukazuje to, že někde na úrovní fascií a hlubokých tkáňových systémů je adheze, srůsty, bloky mezi jednotlivými tkáněmi. To nám dává indicii o uložených informacích spojeny s nějakou události - mluvíme o tkáňové paměti. Pokud se zde pracuje, tak si klienti vybaví souvislosti. Často se zde otevírají i psychická traumata, často z raného dětství.

Podle napětí tkáně a tahů

Tahy v tkáňovém systému nás bezpečně vedou k příčině problému, inertním (získaným) fulkrům a zablokovaným energetickým cystám. Díky znalostem anatomie může se poměrně přesně určit místo. Nemůžeme přesně říct, co se zde nachází, ale podle symptomů a zkušeností můžeme usuzovat. V některých případech je nutná lékařská diagnostika a vyšetření. Zvlášť, aby se vyloučila závažná onemocnění.

Rychlost amplitudy

Na každé straně má kraniosakrální rytmus jinou frekvenci. Zde se mohou kombinovat všechna zmíněná onemocnění, úrazy a traumata. Nutná velká percepce (vnímavost), která nám umožní rozpoznat, zda se jedná o akutní nebo chronické onemocnění. Většinou je ve hře víc problémů najednou. Pomocí dalších dovedností je třeba vyhodnotit, kde je pro systém v danou chvíli dobré pracovat a zda má systém dost síly provést uvolnění a léčení.

Podle napětí a tahů v tkáních

Pokud kdekoliv v těle je něco zablokováno a je omezen přirozený mobilní a motilní pohyb kostí kránia, mozkových plen, tkání, fascií, atd., tak do místa adheze jsou přitahovány všechny měkké tkáně. Dnes už mám dovednost vnímat i tekutiny, které se organizují okolo těchto bloků.

Několik technik diagnostiky mně během velmi krátké chvíle ukázaly, co je pro systém v dané chvíli největší problém. Často jsem vnímala celé propojené řetězce lézí. Vždy pro mne bylo úžasné, že nacházím místa, o kterých klienti předem nemluvili, ale jak jsem s tím začala pracovat, vybavovali si souvislosti.

I.4.6.7 Kraniosakrální terapie a její celostní přístup ke klientovi

Čím víc zkušeností jsem měla s kraniosakrální terapií, tím více jsem se utvrzovala v poznatku, že tělo je jeden vzájemně propojený a na sobě závislý systém a že jedna část ovlivňuje druhou.

„Když trpí jeden orgán, cítí to i všechny ostatní. Když je jeden z nich obdivován, radují se všechny.“2
Bible, 1. Korintským 12, 26

Naše tělo není jenom strukturální a mechanická záležitost. Jsme cítící a myslící bytosti. Můžeme projevovat tvořivost, učit se, prožívat vztahy, být emotivní, obdivovat krásu, radovat se, ale také být smutní, plakat, soucítit s druhými, apod. To vše tvoří jeden harmonický celek. Když je narušena jedná část, odráží se to i na druhé.

Děkuji za každého klienta, který mi dal možnost naslouchat jeho tělu, jeho potřebám a jeho zdraví. Stále více jsem prožívala, že mám nástroj, který lépe umožní, aby se daný člověk cítil lépe. Samozřejmě jsem si uvědomovala, že každá terapie má své hranice a může pomoci tam, kde tělo klienta má dost síly a schopnosti uplatnit svou léčebnou sílu. Kraniosakrální terapie není všelék na všechny neduhy, nemoci a traumata. Přesto jsem v ní objevila velký potenciál.

Vaše aktuální pozice
Úvod » Diplomová práce » I. Moje cesta ke kraniosakrální biodynamice  » I.4. Kraniosakrální terapie  » I.4.6. Moje zkušenosti s kraniosakrální terapií
Hledání
Kontakty
Ivana Hlouchová
40813371
Mobil+420 603 827 044

Adresa provozovny

Jivina 88
267 62  KOMÁROV