II.1. Dokonalost lidského těla

„Lidská bytost
 1. Skládá se ze 100 - 120 biliónů buněk.
 2. Denně odchází (umírá) 600 miliard buněk, za vteřinu je to 10 milionů.
 3. Za 1 sekundu proběhne v těle 10 na 30 fyzikálně chemických operací.
 4. na 28 atomů neustále mění své pozice.
 5. Každých 5 dní se vymění kompletně střevní stěna.
 6. Každých 6 týdnů se mění části jater, jiné části žijí a mění se až za několik let.
 7. Tuk v těle se mění kompletně jednou za 3 týdny.
 8. Každý měsíc se kompletně vymění pokožka, typická buňka pokožky žije pouze 14 dní.
 9. Za 3 měsíce se kompletně vymění buňky všech kostí.
 10. Srdce a mozek má buňky, které se nikdy nemění.
 11. Čichové buňky se mění komplet jednou za 4 týdny.
 12. Červené krvinky se mění komplet jednou za 2-3 měsíce.
 13. Za 1 sekundu se tvoří 200 miliónů erytrocytů.
 14. Za každých 90 vteřin se v (plazmových buňkách) v krevní tekutině tvoří mnoho miliónů protilátek z více než 1200 aminokyselin.
 15. Délka všech cév v organismu je přes 100 000 km.
 16. Každých 24 hodin se vytvoří v buňkách tolik energie atp, která odpovídá stavbě energii hmoty 70-90 kilogramů.
 17. Plod v děloze matky vytvoří za minutu cca 250 000 nervových buněk.
 18. Buňky mají paměť z morfogenetických polí
 19. Chromozómy, kterých je 64 celkem, jsou nejdokonalejšími anténami ve vesmíru a mají za úkol vytvořit tu správnou buňku z buňky mateční na daném místě.“3
Tomáš Marný

Toto je jen nepatrná ukázka toho, co vše se děje v lidském těle. A co teprve naše psychika, emoce, kreativita, rozumnost, schopnost se učit, mluvit, cítit, sociální vztahy, spiritualita atd.! Známe anatomické struktury těla a díky počítačové tomografii a různým moderním přístrojům můžeme dnes více zkoumat tělo také u živého člověka, na rozdíl od bádání založeného jen na patologii.

Moudrost, složitost a dokonalost lidské bytosti je obdivuhodná. Žasnu nad souhrou všech tělesných, duševních a duchovních projevů a nad jejich vzájemným propojením. Jedno ovlivňuje druhé. Tato propojení postupují od povrchových struktur pohybového systému, přes vnitřní tkáně, fascie, orgány, cévy a nervy až po hluboké systémy metabolické, hormonální, kardiovaskulární a pokračuje až k samotným buňkám a tekutinovému tělu.

Celá lidská bytost, každá buňka nese vloženou informaci o své funkci a vrozený plán léčení. Veškerý život má v sobě jednotný, řídící a organizující princip, a tím je vrozené zdraví.

Tím vším se zabývá kraniosakrální biodynamika.

Vaše aktuální pozice
Úvod » Diplomová práce » II. Kraniosakrální biodynamika obecně  » II.1. Dokonalost lidského těla
Hledání
Kontakty
Ivana Hlouchová
40813371
Mobil+420 603 827 044

Adresa provozovny

Jivina 88
267 62  KOMÁROV