II.2. Co je kraniosakrální biodynamika

Můj „terapeutický obraz“ pomalu začínal mít podobu. Z jednotlivých „kostiček“ se vytvářel krásný „orloj“, jehož jednotlivá ozubená kolečka do sebe zapadala, vzájemně se otáčela a jedno kolečko bylo závislé na druhém. Přesto mi stále něco chybělo. Stále některá místa zůstávala prázdná.

Moje cesta se přede mnou otevřela a nabídla mi další úroveň vnímání lidského těla. Na informačním kurzu kraniosakrální biodynamiky si mě tato technika práce přitáhla a oslovila. Pro mne revoluční myšlenka obracet pozornost na zdraví byla velkou výzvou. Doposud jsem pracovala s tím, že jsem naslouchala, kde je problém, kde je nějaká adheze a co je třeba uvolnit a odblokovat. Používala jsem různé techniky, které jsem se naučila propojovat. Vnímala jsem, co je pro pacientův systém v danou chvíli to nejlepší. Často jsem měnila i během terapie různé postupy. Nyní se mi otevřel opačný přístup – zaměření na zdraví, ne na problém.

Kraniosakrální biodynamika je jemná neinvazivní metoda, která vnímá člověka komplexně (holisticky) a s respektujícím způsobem podporuje moudrost těla, jeho vrozený plán léčby a jeho schopnost vrátit se ke zdraví a rovnováze.

V našem těle od početí až do smrti působí živé síly, které začaly utvářet naše tělo v embryonálním vývoji, a stále jsou přítomné. Ovlivňují veškeré pohyby v těle (včetně tkání, lebečních kostí a tekutinového těla) a udržují tělo funkční ve všech jeho fyziologických, fyzikálních, chemických a anatomických procesech. Jejich projevům můžeme „naslouchat“ (rozšířit naše vědomí) a můžeme je vnímat také dotekem.

Lékaři, kteří zkoumali projevy pohybů a rytmů v našem těle a ošetřili tisíce pacientů, si stále více uvědomovali, že pohyb struktur je výsledkem působení hlubších sil a za tímto pohybem se nachází hluboký klid.

Koncept kraniosakrální biodynamiky upustil od biomechanického přístupu a spolupracuje se silami, které jsou přítomné a vytvářejí pohyb a klid. Tyto uspořádající biodynamické síly, které mají léčivé účinky, byly Dr. Sutherlandem nazvány „Dech života“.

Dech života je vitální dynamická síla uvnitř každé živé bytosti, která udržuje život a zdraví. Prochází a dýchá každou buňkou v jemných rytmech, které se podobají přílivu a odlivu moře. Terapeut může těmto rytmům svýma citlivýma rukama naslouchat a vnímat je. Jejich pohyb je mnohem pomalejší než respirační dýchání.

Zde je třeba si uvědomit velký rozdíl mezi kraniosakrální biodynamickou prací a jinými terapiemi a koncepty. Při biodynamické práci se orientujeme na Dech života, tj. na zdraví, ne na nemoc!

Terapeut není tím, kdo uvolňuje bloky a „opravuje“ problémy v těle. Jsou to všeobecné vrozené síly Zdraví, které se projevují uvnitř organizmu. Nejsme to my, kdo odstraňuje problém; my se jen učíme tiše naslouchat projevům zdraví a podporovat je v návratu ke zdraví a celistvosti.

„Život je nekonečně tvořivý. A tato tvořivost se podílí i na léčebném procesu. Každý v sobě máme vnitřní moudrost, která se projeví, jakmile k tomu dostane příležitost. Uznání této moudrosti a samoléčebných schopnosti klientova těla tvoří základ kraniosakrální terapie. Vnitřní moudrost těla – jeho schopnost směřovat ke zdraví je vrozená. Nemůžeme ji získat nebo kompenzovat specifickými technikami, jakkoliv propracovanými. Můžeme se s ní pouze spojit tím, že ji budeme naslouchat a rozvineme schopnost vztahovat se k vrozenému zdraví klienta nezávisle na jeho momentálním zdravotním stavu.“4
Roger Gilchrist

V našem těle je přítomný Vrozený plán léčení, který obsahuje postup, jak léčit a reorganizovat vzorce napětí, a tak harmonizovat celý systém, aby se vrátil k původnímu záměru – ke zdraví. Vše, co jsme prožili – od nemocí až po fyzická i psychická traumata – se v nás ukládá a vytváří restrikce a bloky. Naše tělo se chce zbavit těchto bloků. Pokud tělo nemá dostatek vnitřní síly a nemůže je rozpustit a uvolnit, tak jsou centrovány, aby co nejméně narušily základní fyziologické funkce. Mluvíme o inertních (získaných) fulkrech.

Při ošetření je hlavním nástrojem pro spojení s celistvým systémem člověka naslouchání. Během ošetření věnuje terapeut pozornost projevům zdraví a o dostává se do kontaktu s projevem Dechu života. V kraniosakrální biodynamice je nejzákladnější a nejdůležitější dovedností trpělivé naslouchání. Naslouchání s respektujícím, neutrálním způsobem, se soucitným srdcem a porozuměním. Opíráme se také o naše zkušenosti a znalosti. Systému dáváme prostor, aby se mohl projevit tak, jak potřebuje.

Tříletý kraniosakrální biodynamický výcvik mi otevřel další dimenzi vnímání lidského těla. Učí mě orientovat se na zdraví, potenci tekutin a Dechu života. Ukazuje na důležitou dovednost vnímat a procítit celistvost klienta. Učili jsme se naslouchat tekutinovému tělu, důvěřovat rozvíjející se povaze léčivého procesu a vrozeným silám, které se orientují ke zdraví a mají vrozenou moudrost samoléčebného procesu. To nás učí pokoře, klidu a laskavému a klidnému přístupu ke každému, kdo k nám přijde se svou bolestí.

Vaše aktuální pozice
Úvod » Diplomová práce » II. Kraniosakrální biodynamika obecně  » II.2. Co je kraniosakrální biodynamika
Hledání
Kontakty
Ivana Hlouchová
40813371
Mobil+420 603 827 044

Adresa provozovny

Jivina 88
267 62  KOMÁROV