II.3.4. Kraniosakrální terapie

Nejznámějším zakladatelem kraniosakrální terapie a autorem tohoto termínu je John E. Upledger. Založil Upledger Institute, vytvořil výukový program pro pracovníky v lékařství a zasloužil se o rozšíření kraniosakrální terapie do široké veřejnosti. Ze začátku byly kurzy určeny především pro fyzioterapeuty a ergoterapeuty. Zájem o tuto terapii však rostl, protěže výsledky práce se začaly promítat na všech úrovních těla. Vznikaly další kurzy pro praktikanty mnoha profesí, jako jsou lékaři, chiropraktici, psychoterapeuti nebo maséři.

Kraniosakrální terapie nepracuje s tekutinovým tělem, ale zaměřuje se víc na struktury (tkáně, fascie, kosti – kosti lebky a pulzaci mozkomíšního moku a napětí recipročních tenzních membrán). Kraniosakrální terapie je zaměřená více biomechanicky, zatímco kraniosakrální biodynamika pracuje biodynamicky.

Dr. J.E. Upledger vzpomíná na své začátky

Dr. John E. Upledger v knize „Ty a tvůj skrytý lékař“ vzpomíná na své první setkání s pohyby memingů (tvrdé mozkové pleny) při operaci vápenitého ložiska na tvrdé mozkové bláně na páteři. Dr. Upledger asistoval při operaci neurochirurgovi. Jeho úlohou bylo udržet membránu tak, aby se nepohybovala, aby operatér mohl odstranit ložisko. Přes veškeré úsilí se Dr. Upledgerovi nepodařilo udržet membránu v klidu. Pohybovala se sice pomalu, ale rytmicky a neodvratně. Ve své knize píše:

„Nevzpomínám si přesně na konverzaci mezi mnou a Jimem, ale byla plná poznámek na mou neschopnost splnit tak jednoduchý úkol… Má pýcha utrpěla. Byl jsem zahanben svou vlastní nemotorností. Ale zároveň jsem byl velmi překvapen tímto zvláštním fenoménem, kterého jsem byl svědkem… Zjistil jsem, že rytmické pohyby membrány, se kterými jsem byl tak úzce spojen, byly něco nového pro každého na operačním sále. Tyto pohyby nebyly synchronické s Delbertovým dechem. Ostatně to jsme mohli vidět na monitoru. Nebylo to ani shodné se srdečním pulsem, ten jsme také sledovali na monitoru. Byl to zcela odlišný tělní rytmus, který vykazoval frekvenci okolo deseti cyklů za minutu a zdál se být velmi konzistentní… Při operaci mi Delbert dopřál první pohled na to, co se mělo stát kraniosakrálním systémem… Vzbudil ve mně zvědavost, která nemohla být utišena.
Po několikaletém výzkumu dnes víme, že každý člověk má uvnitř těla kraniosakrální systém, který se rytmicky pohybuje nepřetržitě po všechny dny našeho života. Naučili jsme se sledovat tento rytmus pomocí našich rukou téměř na všech částech lidského těla. Stejně tak, jak jsme schopni sledováním srdečního rytmu a dechu dojít k určitým závěrům ohledně kardiovaskulárního a respiračního systému, sbíráme dnes informace o stavu a funkci kraniosakrálního rytmu uvnitř i na různých částech lidského těla.“6
Dr. Upledger
Vaše aktuální pozice
Úvod » Diplomová práce » II. Kraniosakrální biodynamika obecně  » II.3. Kořeny kraniosakrální biodynamiky  » II.3.4. Kraniosakrální terapie
Hledání
Kontakty
Ivana Hlouchová
40813371
Mobil+420 603 827 044

Adresa provozovny

Jivina 88
267 62  KOMÁROV