III.2. Tekutinové tělo

Z embryologického hlediska na počátku každého jedince je vajíčko, tvořené protoplazmou a jádrem. Kulaté vajíčko je dokonalý symbol celistvosti – jedna kapka protoplazmy. Samotné vajíčko ale nestačí, potřebuje se spojit se svým protipólem, spermií. Tím se začne vyvíjet nový život. Plod je utvářen převážně z vody.

Když je tělo v neutrálu, má tendenci se vracet ke svému tekutinovému původu, a tím dochází k metabolickým tekutinovým propojením. Buňka jako celek je tvořena tekutinou: protoplazmou a cytoplazmou. Buňku obklopuje také tekutina. Tekutina v buňce a tekutina okolo ní spolu komunikují a vzájemně na sebe reagují. Tvar buňky je tvořen jen hranicemi mezi tekutinami.

Naše tělo je složeno z velké části z vody:

V biodynamice pracujeme s tekutinovým tělem. Pojmem tekutinové tělo myslíme všechny tekutiny v těle. Mají rozdílné chemické složení, a tím i svou odlišnost. Mluvíme o všech tekutinových soustavách. Jednotlivá tekutina nepředstavuje celek.

Tekutiny v těle je možno vnímat a naslouchat jim. Pohybují se v rytmech přílivu a odlivu. Tyto pohyby nevytváříme naší vůli a ani je neovlivňuje respirační dýchání. Přirozený pohyb tekutin se nazývá primární respirační pohyb. (Není to plicní dýchání, ale prvotní „dýchání“ tekutinového těla. Pozor nezaměnit s respiračním dýcháním!)

Dr. Sutherland vnímal rytmické pohyby mozkomíšního moku jako by jej rozhýbával jemný dech, a proto je nazýval „nádech“ a „výdech“. Tyto výrazy se začaly používat v kraniosakrální terminologii pro označení jednotlivých fází fluktuace mozkomíšního moku. Při „nádechu“ mozkomíšní mok stoupá kraniálně (k hlavě), při „výdechu“ klesá dolů ke kosti křížové.

Dr. Sutherland zkoumal co organizuje veškerý pohyb, co „pohání“ pulzaci a tok mozkomíšního moku a následně pohyby membrán a struktur kostí. Pochopil, že je to vrozený řídící princip, který je přítomen v jádru všech životních funkcí, organizuje pohyb a také utváří zrození a vývoj plodu v děloze matky. Dr. Sutherland jej nazval Dechem života.

Vaše aktuální pozice
Úvod » Diplomová práce » III. Pojmy v kraniosakrální biodynamice  » III.2. Tekutinové tělo
Hledání
Kontakty
Ivana Hlouchová
40813371
Mobil+420 603 827 044

Adresa provozovny

Jivina 88
267 62  KOMÁROV