III.5. Primární respirace

Dech života se manifestuje projevem primární respirace, kterou můžeme přirovnat k přílivu a odlivu moře. Nádech a výdech primární respirace prochází celým tělem a má své vlastní rytmy, které nejsou shodné s respiračním dýcháním.

Nádech primární respirace je jemný pohyb stoupající vzhůru k hlavě a rozšiřující tělo do stran a do vnější rotace.

Výdech primární respirace je jemný pohyb sestupující směrem k nohám, tělo se zužuje a dochází k vnitřní rotaci.

Primární respirace je organizována kolem střední linie, zformované během embryonálního vývoje. Síly primární respirace pronikají každou tkání i každou buňkou. Někdy může být primární respirace zakrytá nějakým vzorcem traumatu, ale pod ním je stále přítomná.

Primární respirační systém se projevuje různými rytmy, v nichž probíhají různé terapeutické procesy. Jsou vzájemně propojené a vztahy mezi nimi jsou dynamické. Záleží vždy na tom, na jaký projev a hloubku se naladíme. Jsou to:

Dynamický klid

Jedná se o základní, živoucí klid, ze kterého vycházejí všechny formy života a přirozená živost. Těsně po početí následuje chvíle dynamického klidu (10-15 minut) a pak se nastartuje dělení buněk a celý další proces vývoje embrya. V projevu dynamického klidu nejsou žádné rytmy, pouze živý dynamický klid, jako by se zastavil čas. Dynamickému klidu dominuje vitalita a živost. Léčení, využívající dynamický klid, probíhá přímou rezonancí a okamžitě.

Přílivové tělo – long-tide

Přílivové tělo se projevuje long-tidem (1 cyklus trvá asi 100 sekund). Je nejhlubším a nejpomalejším rytmickým prouděním v těle. Je nejjemnějším a nejesenciálnějším projevem Dechu života. Na této úrovni jsme spojeni s původní matricí Zdraví a s univerzálními léčivými silami. Jeho zážeh se projevuje světelnými výboji. Projevuje se skrze odstředivé a dostředivé síly v širokém poli.

Tekutinové tělo – mid-tide

Tekutinové tělo se projevuje mid-tidem (1-3 cykly za minutu). Je to organizující síla Dechu života, která se manifestuje přímo ve fyziologickém systému. Projevuje se skrze tekutiny, tkáně a biodynamickou potenci. Skrze mid-tide se projevuje motilita a mobilita kostí a tkání. Tekutiny a potence při nádechu vzestupují a při výdechu sestupují. Tekutiny jsou nositelem biodynamické potence, které vitalizují celé tělo. Na této úrovni jsme spojeni s vrozenými silami v těle.

Zdraví je stále přítomné, i když je v těle velké napětí, komprese a adheze. Cílem praktikanta je vytvořit prostor v problematickém místě, a ne se snažit uvolnit napětí a tlak. Učíme se zde komunikovat se systémem o vytvoření prostoru a o zpřístupnění neutrálu. Jedině tak se mohou aktivovat vrozené léčivé síly.

Soma – fyzické tělo a autonomní nervová soustava (ANS)

Projevuje se jako CRI – kraniosakrální impuls (rytmus 6 – 12 cyklů za minutu)

Vaše aktuální pozice
Úvod » Diplomová práce » III. Pojmy v kraniosakrální biodynamice  » III.5. Primární respirace
Hledání
Kontakty
Ivana Hlouchová
40813371
Mobil+420 603 827 044

Adresa provozovny

Jivina 88
267 62  KOMÁROV